Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A

Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska