Jagiellonian University Repository

Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A

pcg.skipToMenu

Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska