Jagiellonian University Repository

Ethos e àtomos : sulla dimensione internazionale della ricerca nucleare e dei relativi problemi etici

pcg.skipToMenu

Ethos e àtomos : sulla dimensione internazionale della ricerca nucleare e dei relativi problemi etici

Show full item record

dc.contributor.author Campa, Riccardo [SAP11017849] pl
dc.contributor.editor Prüfer, Paweł pl
dc.date.accessioned 2016-09-24T08:20:04Z
dc.date.available 2016-09-24T08:20:04Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63134-41-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30718
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ethos e àtomos : sulla dimensione internazionale della ricerca nucleare e dei relativi problemi etici pl
dc.title.alternative Ethos and atomos : the international scope of nuclear research and the resulting ethical problems pl
dc.title.alternative "Ethos" i "àtomos" : międzynarodowy wymiar badań nuklearnych i wynikające z nich problemy etyczne pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża pl
dc.description.physical 215-250 pl
dc.abstract.pl Tematem naukowym, który bardziej niż jakikolwiek inny został przeanalizowany w kategoriach etycznych oraz politycznych, jest fizyka jądrowa i jej zastosowanie technologiczne w sektorach wojskowych i cywilnych. Niezwykły wzrost etycznych refleksji odnośnie wykorzystania energii jądrowej można wytłumaczyć faktem, że ta dziedzina nauki zakłada od początku wyraźny wymiar międzynarodowy. Postęp techniczny generuje praktyczne problemy, które oddziałują na cały świat. Celem niniejszej refleksji jest weryfikacja, w jakim stopniu normy klasycznego etosu naukowego oddziałują na badania prowadzone w zakresie fizyki i techniki jądrowej oraz jak bardzo są one istotne w kontekście postępu technicznego. pl
dc.abstract.en If there is a scientific theme that more than any other has been analyzed, dissected and discussed in ethical and political terms, this is undoubtedly that of nuclear physics and its technological applications in the military and civil sectors. The phenomenal rise of ethical reflections on the uses of nuclear energy can be explained by the fact that this field of study assumes, from the beginning, a distinctly international dimension. Besides, it generates practical problems that reverberate throughout the world. The objective of this research is to verify the extent to which the norms of classical scientific ethos still apply in nuclear physics and engineering, and to which extent these rules may be relevant to the discourse of technoethics. pl
dc.subject.pl etos naukowy pl
dc.subject.pl technika pl
dc.subject.pl inżynieria jądrowa pl
dc.subject.pl społeczeństwo ryzyka pl
dc.subject.pl przyszłość pl
dc.subject.en scientific ethos pl
dc.subject.en technoethics pl
dc.subject.en nuclear engineering pl
dc.subject.en risk society pl
dc.subject.en future pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 3 pl
dc.title.container Erasmus, relacja, internacjonalizacja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska