Jagiellonian University Repository

Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu

pcg.skipToMenu

Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu

Show full item record

dc.contributor.author Borowska-Reutt, Joanna [USOS66330] pl
dc.date.accessioned 2016-09-22T11:21:45Z
dc.date.available 2016-09-22T11:21:45Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30594
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu pl
dc.title.alternative The activity and the involvement of students in their own education process as a condition of their development and achievement of competencies needed in adult life pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 145-154 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 152-154 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7656/ pl
dc.abstract.pl XXI wiek to wiek przemian. By szkoła mogła obecnie realizować główne zadanie - przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości - musi wyposażyć ich w umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą mogli jako dorośli ludzie odnaleźć się w społeczeństwie i na rynku pracy. Instytucje krajowe i międzynarodowe, dążące do rozwoju społeczeństwa i gospodarki, podkreślają rolę i znaczenie aktywności dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym.Badacze, praktycy i teoretycy zajmujący się edukacją także zwracają uwagę na dodatni wpływ świadomego angażowania się dzieci i młodzieży w proces edukacyjny i wpływ różnych aspektów życia szkolnego na wszechstronny rozwój. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność budowy w szkołach przestrzeni ku autentycznemu zaangażowaniu uczniów oraz ukazanie czynników przemawiających za promowaniem w szkole aktywnych postaw młodych ludzi i za prowadzeniem polityki oświatowej umożliwiającej im bycie aktywnymi i odpowiedzialnymi uczestnikami życia szkolnego i społecznego. pl
dc.abstract.en Twenty-first century is the century of change. If school want to prepare young people for live in the still changing reality, it must equip students with the necessary skills and competencies. Many institutions, both domestic and international, whose mission is to strive for the development of society, economy, emphasizes the role and importance of the activity of the students, who as adults will contribute to economic growth. The impact of student engagement in their development is also emphasized by many researchers, practitioners, and theoreticians in area of education. The main purpose of this paper is to draw attention to the necessity of building space in schools to the commitment of the students. In addition, the article presents factors of promoting the active attitudes of young people in school and pursuit of such educational policy, which will be cause that children and young people will be active participants in school life and social life. pl
dc.subject.pl aktywność pl
dc.subject.pl zaangażowanie pl
dc.subject.pl rozwój uczniów pl
dc.subject.en activity pl
dc.subject.en involvement pl
dc.subject.en students' development pl
dc.description.number 2 (34) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.012.5175 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych