Jagiellonian University Repository

Pół wieku bioetyki i filozofii medycyny : historia cyfrowa

pcg.skipToMenu

Pół wieku bioetyki i filozofii medycyny : historia cyfrowa

Show full item record

dc.contributor.author Bystranowski, Piotr [SAP14029339] pl
dc.contributor.author Dranseika, Vilius [SAP14048414] pl
dc.contributor.author Żuradzki, Tomasz [SAP14004448] pl
dc.date.accessioned 2022-12-19T08:54:23Z
dc.date.available 2022-12-19T08:54:23Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304917
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pół wieku bioetyki i filozofii medycyny : historia cyfrowa pl
dc.title.alternative Half a century of bioethics and philosophy of medicine : digital history pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.identifier.weblink https://filozofiawpraktyce.pl/pol-wieku-bioetyki-i-filozofii-medycyny-historia-cyfrowa/ pl
dc.subject.pl bioetyka pl
dc.subject.pl filozofia medycyny pl
dc.subject.pl text mining pl
dc.subject.en bioethics pl
dc.subject.en philosophy of medicine pl
dc.subject.en text mining pl
dc.description.volume 8 pl
dc.identifier.doi 10.26106/7G6S-GY29 pl
dc.identifier.eissn 2451-3962 pl
dc.title.journal Filozofia w Praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-12-19 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Interdyscyplinarne Centrum Etyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa