Jagiellonian University Repository

"Dopiero po amputacji będę kompletny" - Body Integrity Identity Disorder jako interdyscyplinarne wyzwanie : zarys problematyki

"Dopiero po amputacji będę kompletny" - Body Integrity ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych