Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tempo des changements dans les langues par le biais de facteurs externes : exemples indo-européens et finno-ougriens

Tempo des changements dans les langues par le biais ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska