Jagiellonian University Repository

Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1642-1740)

Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach ...

Show full item record

dc.contributor.author Taraszkiewicz, Jacek pl
dc.date.accessioned 2016-09-20T07:00:22Z
dc.date.available 2016-09-20T07:00:22Z
dc.date.created 2015 pl
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30422
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego pl
dc.description.physical 455-460 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PMP/II%20(2016)/Numer-2/art/8661/ pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.original Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1642-1740) pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.contributor.reviewer Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska