Jagiellonian University Repository

Jak szerzyć wiedzę o państwie i poczucie obywatelskie

pcg.skipToMenu

Jak szerzyć wiedzę o państwie i poczucie obywatelskie

Show full item record

dc.contributor.author Jagielska, Dominika [SAP13017157] pl
dc.date.accessioned 2016-09-20T06:16:20Z
dc.date.available 2016-09-20T06:16:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30418
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Jak szerzyć wiedzę o państwie i poczucie obywatelskie pl
dc.title.alternative How to expand knowledge about the state and a sense of civic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 441-447 pl
dc.description.additional Autor tekstu źródłowego: Stanisław Kutrzeba. Wybór i oprac.: Dominika Jagielska pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PMP/II%20(2016)/Numer-2/art/8660/ pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska