Jagiellonian University Repository

Diagnoza i postulaty zmian w szkolnictwie wyższym na podstawie wybranych fragmentów wypowiedzi uczestników II Zjazdu Naukowego 1927 roku

pcg.skipToMenu

Diagnoza i postulaty zmian w szkolnictwie wyższym na podstawie wybranych fragmentów wypowiedzi uczestników II Zjazdu Naukowego 1927 roku

Show full item record

dc.contributor.author Pauluk, Dorota [SAP11017893] pl
dc.date.accessioned 2016-09-20T06:02:25Z
dc.date.available 2016-09-20T06:02:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30417
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Diagnoza i postulaty zmian w szkolnictwie wyższym na podstawie wybranych fragmentów wypowiedzi uczestników II Zjazdu Naukowego 1927 roku pl
dc.title.alternative Diagnosis and demands of changes in higher education on the basis of selected fragments of the participants of the II Scientific Congress 1927 years pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 427-439 pl
dc.description.additional Autorzy tekstu źródłowego: Kot Stanisław, Sosnowski Jan, Godlewski Emil, Sułkowski Józef, Solecki Adam, Lutostański Karol, Kalinowski Stanisław, Pieńkowski Stefan, Tołłoczko Stanisław, Świętosławski Wojciech, Wątorek Karol, Łyskowski Ignacy, Sokołowski Jan, Czarnowski Stefan, Mikułowski-Pomorski Józef, Konopacki Mieczysław, Morawski Józef, Konopczyński Wacław, Dąbrowski Stefan, Białobrzeski Czesław, Łempicki Zygmunt, Archutowski Józef. Wybór i oprac: Dorota Pauluk pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PMP/II%20(2016)/Numer-2/art/8659/ pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska