Jagiellonian University Repository

Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego

pcg.skipToMenu

Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego

Show full item record

dc.contributor.author Legutko, Justyna [USOS182580] pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T17:54:26Z
dc.date.available 2016-09-19T17:54:26Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30416
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego pl
dc.title.alternative The promotion of the status of the family and women in the pedagogical views of Aleksander Wóycicki pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 411-425 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 424-425 pl
dc.abstract.pl W pismach Aleksandra Wóycickiego zawarta jest promocja statusu rodziny i kobiety. Rodzinę uznaje za świątynię, a kobietę za jej kapłankę. Rodzina jako miniatura społeczeństwa stanowi fundament życia społecznego i narodu. Z upadkiem rodziny Wóycicki utożsamia upadek całego społeczeństwa. Jednak jego upadek wcześniej łączy z "upadkiem" kobiety - ma tu na myśli szeroką emancypację kobiet, która pozbawia ją ochrony ze strony mężczyzny. W swych tekstach Wóycicki kreśli również plany naprawy ówczesnej sytuacji rodziny, kobiety i jej dziecka. Plan ten zakłada prawo kobiety do jej ochrony oraz pracy, zwłaszcza w okresie ciąży i macierzyństwa, który może być wdrażany w obecnych czasach. pl
dc.abstract.en In the writings of Aleksander Wóycicki we see the promotion of the status of women and the family. The family is considered as a temple, while the woman is treated as a priestess. Understood as a small society, the family is understood to be the basis of the wider society and nation. Wóycicki identifies the collapse of the family with the collapse of the entire society. Yet, he connects its fall to the earlier "fall" of women - by which he means a wide emancipation of women which deprives them of men's protection. In his texts, Wóycicki also outlines plans for the repair of the situation of the family, as well as of the woman and her child. This plan involves the woman's right to self-protection and to the protection of her work, especially during pregnancy and motherhood. Furthermore, this plan can be implemented at the present time. pl
dc.subject.pl Aleksander Wóycicki pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl ochrona rodziny pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.pl sprawiedliwość społeczna pl
dc.subject.en Aleksander Wóycicki pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en protection of the family pl
dc.subject.en women pl
dc.subject.en social justice pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.024.6702 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska