Jagiellonian University Repository

W trosce o dziecko : kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej

pcg.skipToMenu

W trosce o dziecko : kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej

Show full item record

dc.contributor.author Zbyrad, Teresa pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T17:42:12Z
dc.date.available 2016-09-19T17:42:12Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30415
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title W trosce o dziecko : kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej pl
dc.title.alternative In the care of children : forming of care institutions from medieval hospitals to residential homes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 391-409 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 407-409 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie etapów kształtowania się opieki nad dzieckiem. Formy pomocy zmieniały się na przestrzeni wieków. Początkowo dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej były skazane na łaskę ludzi dobrej woli. Społeczeństwo nie tworzyło zorganizowanych form opieki na dzieckiem. Analiza poszczególnych etapów rozwoju ukazuje, jak wiele zmieniło się w tym zakresie na korzyść dzieci. Obecne formy pomocy można określić jako wyspecjalizowane instytucje zatrudniające profesjonalistów, finansowane przez państwo. pl
dc.abstract.en The article's aim is to show the stages of development of child care. Forms of assistance have evolved over the centuries. Initially, children deprived of parental care were placed at the mercy of people of good will. Society did not create organized forms of care for the child. Analysis of the various stages of development shows how much has changed in this regard for the benefit of children. The current forms of aid can be defined as specialized institutions employing professionals, funded by the state. pl
dc.subject.pl opieka nad dzieckiem pl
dc.subject.pl szpitale pl
dc.subject.pl przytułki pl
dc.subject.pl zakłady specjalne pl
dc.subject.pl domy opieki pl
dc.subject.pl domy pomocy społecznej pl
dc.subject.en child care pl
dc.subject.en hospitals pl
dc.subject.en refuges pl
dc.subject.en specials pl
dc.subject.en nursing homes pl
dc.subject.en care homes pl
dc.subject.en social welfare homes pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.023.6701 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska