Jagiellonian University Repository

Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej

pcg.skipToMenu

Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej

Show full item record

dc.contributor.author Małdrzykowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T16:22:26Z
dc.date.available 2016-09-19T16:22:26Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30409
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej pl
dc.title.alternative The pedagogical implications of the Lublin School's philosophical realism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 312-321 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 320-321 pl
dc.abstract.pl Treść wystąpienia koncentruje się wokół tematu implikacji pedagogicznych realizmu filozoficznego szkoły lubelskiej. Autorka, podejmując kwerendę co do zapośredniczenia kwestii pedagogicznych w realizmie, wskazała na język, którego realizm może użyczyć pedagogice, a także zdefiniowała, czym jest proces wychowania oraz kim jest wychowawca i wychowanek. Tym samym realizm filozoficzny szkoły lubelskiej został ukazany jako bogate i godne eksploracji źródło inspiracji pedagogicznych. pl
dc.abstract.en This article focuses on the pedagogical implications of the Lublin School's philosophical realism. The author examines the mediation of pedagogical issues in realism, and points out the language that realism can lend to pedagogy and thereby help to give a definition to such notions as upbringing, educator and student. Thus the realism of the Lublin School is presented as a rich source of pedagogical inspiration that is worth exploring. pl
dc.subject.pl realizm pl
dc.subject.pl szkoła lubelska pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl implikacje pl
dc.subject.pl proces wychowania pl
dc.subject.pl osoba pl
dc.subject.pl wychowawca pl
dc.subject.pl wychowanek pl
dc.subject.pl język pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en Lublin School pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en implications pl
dc.subject.en upbringing pl
dc.subject.en person pl
dc.subject.en educator pl
dc.subject.en student pl
dc.subject.en language pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.017.6695 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska