Jagiellonian University Repository

Wychowanie moralne : kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne)

pcg.skipToMenu

Wychowanie moralne : kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne)

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T14:47:15Z
dc.date.available 2016-09-19T14:47:15Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30407
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wychowanie moralne : kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne) pl
dc.title.alternative Moral education : the formation of the child's character (the realistic view) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 295-310 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 306-310 pl
dc.abstract.pl Autor w artykule opisuje problem wychowania moralnego oraz kształtowania charakteru u dzieci i młodzieży. Pokazuje aktualną teorię naukową (etyczną i pedagogiczną) stworzoną głównie przez tzw. Lubelską Szkołę Filozoficzną (realizm metafizyczny) i innych autorów-realistów, pochodzących nie tylko z Polski. pl
dc.abstract.en This article describes the problem of moral education and the education of children's and youth's character. It presents contemporary scholarly (ethical and pedagogical) theory arising mainly out of the so called 'Philosophical School of Lublin' (metaphysical realism) and by another Realistic authors from Poland and abroad. pl
dc.subject.pl wychowanie moralne pl
dc.subject.pl charakter pl
dc.subject.pl kształcenie charakteru pl
dc.subject.pl realizm pl
dc.subject.pl Lubelska Szkoła Filozoficzna pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl wychowanie realistyczne pl
dc.subject.pl dzieci pl
dc.subject.pl młodzież pl
dc.subject.en moral education pl
dc.subject.en character pl
dc.subject.en education of character pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en Philosophical School from Lublin pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en realistic upbringing pl
dc.subject.en children pl
dc.subject.en youth pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,35 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.016.6694 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska