Jagiellonian University Repository

Personalizm chrześcijański podstawą życiowego sukcesu

pcg.skipToMenu

Personalizm chrześcijański podstawą życiowego sukcesu

Show full item record

dc.contributor.author Mółka, Janusz pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T14:35:35Z
dc.date.available 2016-09-19T14:35:35Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30406
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Personalizm chrześcijański podstawą życiowego sukcesu pl
dc.title.alternative Christian personalism as the foundation of the successful life pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 283-293 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 293 pl
dc.abstract.pl Ze względu na wielodyscyplinarny charakter personalizmu różne jego odmiany i odniesienie do ludzkiej oraz pozaludzkiej rzeczywistości niniejszy tekst jest skoncentrowany na jego chrześcijańskim aspekcie. Podkreślimy, że w centrum swoich zainteresowań stawia on przede wszystkim zagadnienie dobra oraz pełny i integralny rozwój osoby ludzkiej, co stanowi podstawę do formułowania określonej koncepcji człowieka. W tym kontekście zasygnalizujmy, w jakim zakresie główne założenia personalizmu mogą stanowić podstawę do realizowania i osiągania przez osobę ludzką sukcesu życiowego. Wskażemy, że bez określonej wizji człowieka, świata i relacji międzyludzkich oraz etyki, systemu wartości, jak również bez wychowania do wartości, poszanowania godności ludzkiej, dążenia do piękna, dobra i prawdy trudno osiągnąć osobiste zadowolenie, szczęście, powodzenie i życiowy sukces. pl
dc.abstract.en In view of the multidisciplinary nature of personalism, its different varieties and its reference to human and non-human reality, this text will focus mainly on the Christian aspect of personalism. We will emphasize that personalism concentrates above all on the question of the good, and on the full and integral development of the human person, which is the basis for the formulation of a particular concept of man. In this context we will discuss to what extent the main principles of personalism can be the basis for the successful life of the human person. We will indicate that without a specific vision of man, of the world, of human relations, ethics, and value system, as well as the education to values, respect for human dignity, the pursuit of beauty, goodness and truth, it is difficult to achieve personal satisfaction, happiness, prosperity and success in life. pl
dc.subject.pl personalizm pl
dc.subject.pl osoba pl
dc.subject.pl integralne wychowanie pl
dc.subject.pl sukces pl
dc.subject.pl sukces życiowy pl
dc.subject.en personalism pl
dc.subject.en person pl
dc.subject.en integral education pl
dc.subject.en success pl
dc.subject.en success in life pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.015.6693 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska