Jagiellonian University Repository

Personalizm w pedagogice

pcg.skipToMenu

Personalizm w pedagogice

Show full item record

dc.contributor.author Kiereś, Barbara pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T14:25:15Z
dc.date.available 2016-09-19T14:25:15Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30405
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Personalizm w pedagogice pl
dc.title.alternative Personalism in pedagogy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 271-281 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 281 pl
dc.abstract.pl Od greckiej starożytności do dnia dzisiejszego trwa w pedagogice spór pomiędzy kolektywizmem, indywidualizmem i personalizmem wychowawczym. Kolektywizm i indywidualizm wyrastają z tradycji myślowej idealizmu, zaś personalizm jest konsekwencją realizmu poznawczego. We współczesnej debacie pedagogicznej dochodzi do głosu personalizm, według którego człowiek jest osobą, ale toczy się spór o to, jakie właściwości konstytuują osobę ludzką. W artykule porządkuje się powyższe ujęcia i wyjaśnia tę kwestię, przywołując realistyczną (klasyczną) antropologię. pl
dc.abstract.en From ancient Greece to the present day, there remains in pedagogy a dispute between collectivism, individualism and personalism. Collectivism and individualism arise from the tradition of intellectual idealism, while personalism is a consequence of cognitive realism. In contemporary pedagogical debates personalism asserts that man is a person, but the dispute revolves around what qualities constitute the human person. This article presents the aforementioned approaches and explains this issue in the spirit of realistic (classic) anthropology. pl
dc.subject.pl personalizm pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl realizm pl
dc.subject.pl idealizm w pedagogice pl
dc.subject.pl spór pl
dc.subject.en personalism pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en idealism in education pl
dc.subject.en dispute pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.014.6692 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska