Jagiellonian University Repository

Realizm doświadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego : refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów

pcg.skipToMenu

Realizm doświadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego : refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów

Show full item record

dc.contributor.author Sztaba, Mariusz pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T14:15:08Z
dc.date.available 2016-09-19T14:15:08Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30402
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Realizm doświadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego : refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów pl
dc.title.alternative The realism of ethical experience on the grounds of the appropriate concept of moral education : a reflection in light of the ethical personalism of Karol Wojtyla and his students pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 245-269 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 267-269 pl
dc.abstract.pl Wychowanie moralne, będąc wewnętrzną formą każdej innej dziedziny wychowania, jest istotne w jego całożyciowym procesie. Istota konkretnej koncepcji wychowania moralnego zależy od tego, w jakiej tradycji filozoficznej była ona kształtowana: w realizmie czy też w idealizmie. Wychowanie moralne będące pod wpływem idealizmu traci kontakt z rzeczywistym wychowankiem i staje się nieadekwatne, a nawet utopijne (np. wychowanie moralne Rousseau, socjalistyczne, postmodernistyczne itd.). Z kolei wychowanie moralne kształtowane na bazie realizmu dąży do poznania wychowanka i adekwatnego formowania jego morale. W proponowanym artykule zostaje ukazany związek pomiędzy konkretną etyką normatywną budowaną na bazie realistycznego doświadczenia etycznego przez lubelską szkołę etycznego personalizmu a adekwatną koncepcją wychowania moralnego. pl
dc.abstract.en Moral education, as an inner form of every other field of education, is essential in the lifelong process of education. The essence of the concept of moral education depends upon the philosophical tradition in which it has been shaped - in realism or in idealism. Moral education, being under the influence of idealism, loses contact with the real student and becomes inadequate or even utopian (e.g. Rousseau's moral education, socialist education, and postmodernist education). In turn, moral education shaped on the ground of realism aims to truly recognize the student and to adequately shape his/her morality. The article presents the connection between the realistic concept of moral education and specific normative ethics built on the basis of realistic ethical experience as presented by the Lublin School. pl
dc.subject.pl doświadczenie etyczne pl
dc.subject.pl personalizm etyczny pl
dc.subject.pl poznanie pl
dc.subject.pl prawda pl
dc.subject.pl dobro moralne pl
dc.subject.pl sumienie pl
dc.subject.en ethical experience pl
dc.subject.en ethical personalism pl
dc.subject.en cognition pl
dc.subject.en truth pl
dc.subject.en moral good pl
dc.subject.en conscience pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.013.6691 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska