Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstyd a rozwój moralny : o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Horowski, Jarosław

pl
dc.date.accessioned

2016-09-19T14:04:16Z

dc.date.available

2016-09-19T14:04:16Z

dc.date.issued

2016

pl
dc.identifier.issn

2450-4572

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30401

dc.language

pol

pl
dc.rights

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska

*
dc.rights.uri

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

*
dc.title

Wstyd a rozwój moralny : o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego

pl
dc.title.alternative

The sense of shame and moral development : about the anthropological foundations of the neo-Thomistic theory of moral education

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

231-244

pl
dc.description.additional

Bibliogr. s. 243-244

pl
dc.abstract.pl

Wstyd jest przykrym uczuciem, którego człowiek stara się unikać. Mimo to przedstawiciele neotomistycznej filozofii wychowania postrzegają wstyd jako istotny czynnik rozwoju moralnego. Artykuł prezentuje prowadzoną przez przedstawicieli neotomizmu: Jacka Woronieckiego i Karola Wojtyłę, refleksję nad rolą wstydu w rozwoju moralnym. Wstyd jest łączony przez nich z działaniami, w których decydującej roli nie odgrywa rozum, ale rodzące się na poziomie zmysłowym uczucia. Ponieważ zmysły reagują na dobro materialne, a rozum rozpoznaje dobro moralne, dlatego wstyd, który skłania do działań rozumnych, skłania równocześnie do działań uwzględniających dobro moralne. Ponadto wstyd, który ostrzega przed zagrożeniem naruszenia godności człowieka, pomaga odkryć wartość ludzkiego bytu i w ten sposób tworzy fundamenty norm moralnych. Artykuł prezentuje także filozoficzno-etyczne założenia myśli neotomistycznej, które prowadzą do sformułowanej w ramach neotomizmu interpretacji wstydu oraz wnioski wynikające z badań nad wstydem dla teorii pedagogicznej i praktyki wychowawczej.

pl
dc.abstract.en

Shame is an unpleasant feeling man tries to avoid. However, representatives of neo-Thomistic education philosophy perceive shame as an important factor for moral development. The article presents the reflections of representatives of Neo-Thomism, i.e. Jack Woroniecki and Karol Wojtyla, on the role of shame in moral development. They relate shame to activities driven by the senses rather than by the intellect and reason. This is because the senses react to material good and the intellect recognizes moral good. Therefore, shame induces rational actions and at the same time induces acts which take into account moral good. Furthermore, shame warns against the threat of human dignity violation and therefore helps discover the value of human life. Thus, foundations for moral standards are created. The article presents philosophical and ethical assumptions of neo-Thomism; the interpretation of shame within the Neo-Thomism framework. The article also draws conclusions for educational theory and educational practice based upon the study of shame.

pl
dc.subject.pl

wstyd

pl
dc.subject.pl

rozwój moralny

pl
dc.subject.pl

neotomistyczna filozofia wychowania

pl
dc.subject.pl

rozwój działania rozumnego

pl
dc.subject.pl

odkrycie ludzkiej godności

pl
dc.subject.en

shame

pl
dc.subject.en

moral development

pl
dc.subject.en

neo-Thomistic education philosophy

pl
dc.subject.en

development of rational actions

pl
dc.subject.en

discovering the value of human life

pl
dc.description.volume

2

pl
dc.description.number

2

pl
dc.identifier.doi

10.4467/24504564PMP.16.012.6690

pl
dc.identifier.eissn

2450-4564

pl
dc.title.journal

Polska Myśl Pedagogiczna

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0;

pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki