Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015

Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.date.accessioned 2016-09-19T13:42:44Z
dc.date.available 2016-09-19T13:42:44Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30398
dc.language pol pl
dc.title Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015 pl
dc.title.alternative Debate on the new strategy of external security atthe forum of European Union institutions and bodies in 2012-2015 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-236 pl
dc.identifier.weblink http://www.akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf pl
dc.abstract.en The subject of the article is the debate on the new external security strategy, which has been ongoing in the European Union since 2012. It presents the position of the European Council and the Council for Foreign Affairs, the European Commission, the European Parliament as well as the Interparliamentary Conference for a Common Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy. In so far as these first two institutions play a decisive role in shaping a common security and defence policy, the influence of the next two is still limited, in spite of the fact that it has increased since the coming into force of the Lisbon Treaty of 13 December 2007. In turn, the Interparliamentary Conference, whose members include representatives of the European Parliament and national parliaments, functions only as an advisory body in this area. pl
dc.subject.pl strategia bezpieczeństwa zewnętrznego pl
dc.subject.pl traktat lizboński pl
dc.subject.pl wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony pl
dc.subject.pl polityka zagraniczna i bezpieczeństwa pl
dc.subject.pl Rada Europejska pl
dc.subject.pl Rada do Spraw Zagranicznych pl
dc.subject.pl Komisja Europejska pl
dc.subject.pl Parlament Europejski pl
dc.subject.pl Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony pl
dc.subject.en strategy of external security pl
dc.subject.en Lisbon Treaty pl
dc.subject.en common security and defence policy pl
dc.subject.en common foreign and security policy pl
dc.subject.en European Council pl
dc.subject.en Council for Foreign Affairs pl
dc.subject.en European Commission pl
dc.subject.en European Parliament pl
dc.subject.en Interparliamentary Conference for a Common Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy pl
dc.description.number 2 (41) pl
dc.identifier.doi 10.12797/Politeja.13.2016.41.12 pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.title.volume Wschodnia granica Unii Europejskiej : polityka, migracje, bezpieczeństwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-19 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 13


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach