Jagiellonian University Repository

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

pcg.skipToMenu

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska