Jagiellonian University Repository

Czym jest realizm w pedagogii osoby?

Czym jest realizm w pedagogii osoby?

Show full item record

dc.contributor.author Starnawski, Witold pl
dc.date.accessioned 2016-09-16T11:58:40Z
dc.date.available 2016-09-16T11:58:40Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30342
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czym jest realizm w pedagogii osoby? pl
dc.title.alternative What is realism in pedagogy of the person? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-134 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 134 pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje refleksje na temat postawy realistycznej w pedagogii. Główne tezy są następujące: 1. Realizm jako stanowisko filozoficzne nie jest celem pedagogii (pedagogiki), lecz warunkiem podstawowym. 2. Postawa realistyczna oznacza również akceptację subiektywności człowieka. 3. Subiektywność oznacza, po pierwsze, sferę wrażeń i uczuć, po drugie, sferę świadomości i aktów poznawczych, po trzecie, i to jest najważniejsze, sferę duchowości człowieka: akty intelektu i woli. 4. Kategoria prawdy jest bardziej efektywna i głębsza w pedagogii niż kategoria realizmu. 5. Temat ten niesie ze sobą wiele interesujących i ważnych kwestii takich jak: znaczenie "rzeczy nierealnych" dla wychowania (takich jak projekty na przyszłość, marzenia, fantazje) czy kwestia "bezinteresownego zaangażowania". pl
dc.abstract.en This article presents reflections on the realistic foundations of pedagogy. The main theses put forward are: 1. Realism as a philosophical idea is not the aim of pedagogy, but rather a fundamental condition thereof; 2. A realistic attitude also entails the confirmation of the subjectivity of man; 3. Subjectivity refers firstly to the realm of feelings and sensations, secondly, to the realm of consciousness and cognitive acts, and thirdly and most importantly, to the realm of spiritual life: acts of intellect and will; 4. The category of truth is more effective and deeper in pedagogy than the category of realism; 5. There are many interesting and important questions to consider in that subject, for example: the significance of "non-real" matters for upbringing (such as future projects, dreams, and fantasies), what it means "to love in reality" (or in truth), or the question of "selfless engagement". pl
dc.subject.pl postawa realistyczna pl
dc.subject.pl prawda pl
dc.subject.pl subiektywność pl
dc.subject.pl wzór pl
dc.subject.pl personalizm pl
dc.subject.en realism pl
dc.subject.en realistic attitude pl
dc.subject.en truth pl
dc.subject.en subjectivity pl
dc.subject.en exemplar pl
dc.subject.en personalism pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.006.6684 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska