Jagiellonian University Repository

Wokół początków pedagogiki : w trosce o powrót do "Pedagogiki Sokratejskiej"

pcg.skipToMenu

Wokół początków pedagogiki : w trosce o powrót do "Pedagogiki Sokratejskiej"

Show full item record

dc.contributor.author Jodłowska, Bogusława [SAP14020849] pl
dc.date.accessioned 2016-09-16T10:45:34Z
dc.date.available 2016-09-16T10:45:34Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30334
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wokół początków pedagogiki : w trosce o powrót do "Pedagogiki Sokratejskiej" pl
dc.title.alternative Around the beginning of pedagogy : in order to return to "Socratic Pedagogy" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-99 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98-99 pl
dc.abstract.pl Żyjemy w czasach światowego kryzysu edukacji, dlatego ważny jest powrót do początków narodzin pedagogiki. Wiążą się one z wielką postacią starożytnego mędrca, Sokratesa, który stworzył innowacyjną koncepcję odnowy moralnej społeczeństwa ateńskiego, która na tle koncepcji wcześniejszych - Pitagorasa i sofistów - ukazuje rewolucyjny projekt pedagogiki składający się z nowatorskiej i po dziś dzień aktualnej w świecie zachodnim koncepcji człowieka oraz kształcenia/wychowania, wspartego na elenktyce i majeutyce - metodach ukazujących w dialogu drogę wychowawczego prowadzenia wychowanka. Koncepcja człowieka i koncepcja prowadzenia wychowawczego stanowią wystarczające podstawy dla zbudowania pedagogiki, którą nazywam "pedagogiką sokratejską". pl
dc.abstract.en We live in a time of a global educational crisis and it is therefore important that we look back for guidance to the origins of pedagogy. These origins are associated with the ancient sage, Socrates, who created the innovative concept of the moral renewal of Athenian society. Seen against earlier conceptions - those of Pythagoras and the Sophists - it reveals a revolutionary design of pedagogy. This plan, which consists of constructs currently in use in Western conceptions of humanity and education, but also constructs that remain novel and innovative, is based on the notions of elenchus and maieutics, concepts that speak to the fundamental importance of dialogue between student and teacher. The concepts of humanity and pedagogy provide sufficient foundations on which to build what I call a "Socratic pedagogy". pl
dc.subject.pl Sokrates pl
dc.subject.pl pedagogika sokratejska pl
dc.subject.pl dialog pl
dc.subject.pl metoda elenktyczna pl
dc.subject.pl metoda mejutyczna pl
dc.subject.pl koncepcja pitagorejska, sofistyczna pl
dc.subject.pl początki pedagogiki pl
dc.subject.en Socrates pl
dc.subject.en Socratic education pl
dc.subject.en dialogue pl
dc.subject.en elenchus method pl
dc.subject.en maieutic method the concept of Pythagorean pl
dc.subject.en sophistic concept pl
dc.subject.en the beginnings of pedagogy pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.16.003.6681 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska