Jagiellonian University Repository

Skandalista Shuji Terayama : pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki mistrza japońskiej awangardy

Skandalista Shuji Terayama : pomiędzy postulatami a ...

Show full item record

dc.contributor.author Kiejziewicz, Agnieszka [USOS220653] pl
dc.date.accessioned 2016-09-15T10:30:20Z
dc.date.available 2016-09-15T10:30:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30273
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Skandalista Shuji Terayama : pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki mistrza japońskiej awangardy pl
dc.title.alternative Scandalous Shuji Terayama : between the postulates and the reception of his art pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-95 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-95 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+12/f79f544b-e2f3-4a03-8d9c-ef980eaf7c96#page=79 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi analizę odbioru sztuki Shujiego Terayamy w kontekście postulatów twórcy. Kontrowersyjne obrazy filmowe oraz odważne działania performatywne Terayamy do dzisiaj stanowią inspirację dla młodych pokoleń artystów niezależnych. Czerpiąc z teorii teatru okrucieństwa Antonina Artauda oraz nawołując do rewolucji seksualnej poprzez ukazanie transgresji cielesnych i odrzucenie norm społecznych, japoński artysta próbował przekazać widzom swoją wizję nowej, nieskrępowanej tradycją kulturową sztuki. W niniejszym artykule przedstawione zostały kontrowersje związane z odbiorem twórczości Terayamy, wynikające z niezrozumienia przez publiczność postulatów artysty. pl
dc.abstract.en The presented article is an analysis of the reception of Shuji Terayama's art in context of his postulates. The controversial films and daring performing acts of Terayama are the inspirations for the young generations of independent artists until this day. The director's main pursuit was connected with the effort to transfer his vision of a new, derived from traditional culture, art into the viewer's minds. To accomplish his goal Terayama took inspiration from Antonin Artaud's theatre conventions and presented his vision of body transgressions and refusal of social norms. The presented article shows the controversies connected with the reception of Terayama's art, resulting from the complicated way of presenting the postulates by the author himself. pl
dc.subject.pl Shuji Terayama pl
dc.subject.pl kino japońskie pl
dc.subject.pl performance pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl kultura japońska pl
dc.subject.pl transgresje cielesne pl
dc.subject.pl kontrowersje pl
dc.subject.pl skandal pl
dc.subject.en Shuji Terayama pl
dc.subject.en Japanese cinema pl
dc.subject.en performance pl
dc.subject.en performing arts pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en Japanese culture pl
dc.subject.en body transgressions pl
dc.subject.en controversies pl
dc.subject.en scandal pl
dc.description.number 12 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska