Jagiellonian University Repository

Jeden kraj - wiele twarzy : współczesne problemy Federacji Rosyjskiej na przykładzie wybranych reportaży Barbary Włodarczyk ze zbioru "Nie ma jednej Rosji"

pcg.skipToMenu

Jeden kraj - wiele twarzy : współczesne problemy Federacji Rosyjskiej na przykładzie wybranych reportaży Barbary Włodarczyk ze zbioru "Nie ma jednej Rosji"

Show full item record

dc.contributor.author Gościńska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2016-09-15T09:57:12Z
dc.date.available 2016-09-15T09:57:12Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30268
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Jeden kraj - wiele twarzy : współczesne problemy Federacji Rosyjskiej na przykładzie wybranych reportaży Barbary Włodarczyk ze zbioru "Nie ma jednej Rosji" pl
dc.title.alternative Many faces of one country : contemporary problems of the Russian Federation on the example of selected reports by Barbara Włodarczyk from the collection "There is no one Russia" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-57 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 56-57 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+12/f79f544b-e2f3-4a03-8d9c-ef980eaf7c96#page=35 pl
dc.abstract.pl Stosunek Polaków do Rosji zawsze był ambiwalentny - kraj ten pociągał i przerażał zarazem. Rosjanie prywatnie byli przyjaźni i otwarci, ale jako przedstawiciele władzy razili okrucieństwem i przemocą. W świadomości naszych rodaków były Związek Radziecki kojarzy się przed wszystkim ze zsyłkami, łagrami, Stalinem, dyktaturą, Syberią i Rosjanami alkoholikami. Reportażyści podejmują walkę z tymi stereotypami, ale najważniejsze jest to, że starają się dotrzeć do źródeł "rosyjskiej duszy", aby zrozumieć, skąd bierze się uległość Rosjan wobec władzy i równoczesne poczucie wielkości i wyjątkowości. Taką dziennikarką jest Barbara Włodarczyk. Jako wieloletnia korespondentka Telewizji Polskiej w Moskwie mogła się przekonać o tym, jak wygląda Rosja XXI wieku. Za jej przyczyną powstał program "Szerokie tory", w którym opisywała kraje byłego Związku Radzieckiego. W 2013 roku Włodarczyk wydała swój materiał w formie książkowej, nadając mu tytuł "Nie ma jednej Rosji". pl
dc.abstract.en Russia is a country which has intrigued Poles for years. About any other nationality the media do not speak as much as about Russians. In the minds of our countrymen the former Soviet Union is mainly associated with the nineteenth-century deportations, Gulag camps, Stalin, dictatorship, Siberia and the Russian alcoholics. The reporters have taken the fight against this type of stereotypes, trying in the pages of their books to show Russia from the "inside". Barbara Wlodarczyk is precisely this type of a journalist. As a long-time correspondent for TVP in Moscow, she could convince about how Russia looks like in the 21st century. On her initiative a program "Wide Track" was created, in which the journalist described the countries of the former Soviet Union. Włodarczyk also issued this material in a book in 2013, giving it the title "There Is No One Russia". pl
dc.subject.pl reportaż pl
dc.subject.pl rasizm pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.pl Bajkał pl
dc.subject.en reportage pl
dc.subject.en Russia pl
dc.subject.en racism pl
dc.subject.en Baikal pl
dc.description.number 12 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-15 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska