Jagiellonian University Repository

Bohaterowie drugiego planu : o postaciach służących w operze

pcg.skipToMenu

Bohaterowie drugiego planu : o postaciach służących w operze

Show full item record

dc.contributor.author Sokalska, Małgorzata [SAP11019921] pl
dc.date.accessioned 2022-10-25T14:47:27Z
dc.date.available 2022-10-25T14:47:27Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 1233-8680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302538
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bohaterowie drugiego planu : o postaciach służących w operze pl
dc.title.alternative Secondary characters : on the role of servants in opera pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 207-228 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/35702/30732 pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest postaciom służących w operze - dwóm zróżnicowanym wariantom: sprytnego sługi i piastunki. Pierwszy wywodzi się z tradycji antycznej, a z biegiem lat przezywa emancypację, stając się bohaterem pełnoprawnym i pierwszoplanowym (przypadek Figara, Leporella). Drugi korzeniami sięga baroku, gdzie - podobnie jak sprytni służący - piastunki traktowane były jak postacie komiczne. Ewolucja operowej postaci niani prowadzi w kierunku realizmu, baśniowości oraz uwypuklenia archetypicznych funkcji, co obrazują przykłady zaczerpnięte głównie z rosyjskiej tradycji operowej. Oba przypadki postaci operowych służących udowodniają, że mimo swojego społecznie drugoplanowego znaczenia, pełnią istotne funkcje, stają się bohaterami kluczowych dla interpretacji całości scen. pl
dc.abstract.en The article is devoted to the characters of servants in opera and their two radically different variants: a clever servant and a nursemaid. The first variant, rooted in the ancient tradition, becomes more independent with time, and these characters become fully-fledged and sometimes even turn into main characters (e.g. Figaro or Leporello.) The other variant is rooted in the Baroque, when nursemaids were treated, similarly to clever servants, as comic characters. The evolution of the character of a nursemaid in opera turns towards realism, fabulousness and highlighting archetypal features, which can be seen in the examples taken mainly from the Russian operatic tradition. Both types of servants in opera show that despite their socially secondary meaning, these characters serve important functions and become key for the interpretation of a particular scene as a whole. pl
dc.subject.pl opera pl
dc.subject.pl libretto pl
dc.subject.pl służący pl
dc.subject.pl Mozart pl
dc.subject.pl Czajkowski pl
dc.subject.pl Musorgski pl
dc.subject.pl Rimski-Korsakow pl
dc.subject.pl Strauss pl
dc.subject.pl Wnuk-Nazarowa pl
dc.subject.en opera pl
dc.subject.en libretto pl
dc.subject.en servant pl
dc.subject.en Mozart pl
dc.subject.en Tchaikovsky pl
dc.subject.en Mussorgsky pl
dc.subject.en Rimsky-­Korsakov pl
dc.subject.en Strauss pl
dc.subject.en Wnuk-­Nazarowa pl
dc.description.volume 42 (62) pl
dc.description.publication 1,03 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pspsl.2022.42.12 pl
dc.identifier.eissn 2450-4947 pl
dc.title.journal Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka pl
dc.title.volume Postać w operze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-10-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa