Jagiellonian University Repository

"Conturbare cave, non est placare suave..." : wizerunek świętego Jana Kantego według powieści historycznej "Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik" J.I. Kraszewskiego

pcg.skipToMenu

"Conturbare cave, non est placare suave..." : wizerunek świętego Jana Kantego według powieści historycznej "Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik" J.I. Kraszewskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0