Jagiellonian University Repository

Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie

pcg.skipToMenu

Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie

Show full item record

dc.contributor.author Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.date.accessioned 2016-09-13T06:50:21Z
dc.date.available 2016-09-13T06:50:21Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2084-1906 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30178
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie pl
dc.title.alternative The use by first-instance courts in criminal trials of operationally-gathered information pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-103 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Streszcz. ang. s. 103. pl
dc.identifier.weblink https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Dobros%C5%82awa-Szumi%C5%82o-Kulczycka-Korzystanie-w-post%C4%99powaniu-karnym-przez-s%C4%85dy-pierwszej-instancji-z-informacji-zebranych-operacyjnie-7.pdf pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.publication 4 pl
dc.title.journal Prawo w Działaniu pl
dc.title.volume Sprawy karne pl
dc.contributor.institution Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-13 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa