Jagiellonian University Repository

Airborne microplastic in the atmospheric deposition and how to identify and quantify the threat : semi-quantitative approach based on Kraków case study

pcg.skipToMenu

Airborne microplastic in the atmospheric deposition and how to identify and quantify the threat : semi-quantitative approach based on Kraków case study

Show full item record

dc.contributor.author Jarosz, Kinga [SAP14034015] pl
dc.contributor.author Janus, Rafał pl
dc.contributor.author Wądrzyk, Mariusz pl
dc.contributor.author Wilczyńska-Michalik, Wanda pl
dc.contributor.author Natkański, Piotr [SAP14004308] pl
dc.contributor.author Michalik, Marek [SAP11008585] pl
dc.date.accessioned 2022-10-14T13:22:59Z
dc.date.available 2022-10-14T13:22:59Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 1661-7827 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301622
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl *
dc.title Airborne microplastic in the atmospheric deposition and how to identify and quantify the threat : semi-quantitative approach based on Kraków case study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.subject.en airborne microplastics pl
dc.subject.en urban pollution pl
dc.subject.en microplastic pollution monitoring pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 19 pl
dc.identifier.doi 10.3390/ijerph191912252 pl
dc.identifier.eissn 1660-4601 pl
dc.title.journal International Journal of Environmental Research and Public Health pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Technologii Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 12252 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DI2017021647 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki o Ziemi i środowisku pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa