Jagiellonian University Repository

Different interpretations of the semantics of space in "The Gypsy by the fire" ("Kouli-ye Kenar-e Atash") by Moniru Ravanipur

pcg.skipToMenu

Different interpretations of the semantics of space in "The Gypsy by the fire" ("Kouli-ye Kenar-e Atash") by Moniru Ravanipur

Show full item record

dc.contributor.author Rakowiecka-Asgari, Karolina [SAP11019089] pl
dc.date.accessioned 2016-09-07T08:32:47Z
dc.date.available 2016-09-07T08:32:47Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/30061
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Different interpretations of the semantics of space in "The Gypsy by the fire" ("Kouli-ye Kenar-e Atash") by Moniru Ravanipur pl
dc.title.alternative Różne interpretacje semantyki przestrzeni w "Cygance przy ogniu" ("Kouli-ye kenar-e atasz") Moniru Rawanipur pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-40 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia repertuar środków semantyki przestrzeni we współczesnej literaturze irańskiej na podstawie powieści Moniru Rawanipur, jednej z najbardziej wyrazistych pisarek okresu porewolucyjnego, "Cyganka przy ogniu" ("Kouli-ye kenar-e atasz"). Analiza roli zależności przestrzennych jako osi konstrukcyjnej utworu wiążącej z sobą różne jego płaszczyzny przedstawia Rawanipur jako pisarkę poruszającą się sprawnie pomiędzy wzorcami klasycznymi literatury perskiej, współczesną psychologią i teorią miejsca i podróży, ukazując uniwersalność zarówno jej prozy jak i współczesnej literatury perskiej w ogóle. pl
dc.abstract.en This article addresses the potency of semantics of space in Modern Iranian literature by analyzing a novel by Moniru Ravanipur, one of the most distinguished authors of the post-revolutionary period, "The Gypsy by the Fire" ("Kouli-ye kenar-e atash"). It argues that spatial dimensions become the constructional axis of the novel, binding together its different components. Just as skillfully Ravanipur operates between classical Persian literary notions of space and Modern psychological and cultural theories of place and travel, proving both the worldliness of her own craft and Modern Iranian Fiction. pl
dc.subject.pl współczesna proza irańska pl
dc.subject.pl Moniru Rawanipur pl
dc.subject.pl semantyka przestrzeni pl
dc.subject.pl literatura kobieca pl
dc.subject.en modern Iranian fiction pl
dc.subject.en Moniru Ravanipur pl
dc.subject.en semantics of space pl
dc.subject.en female writers pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 14 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843933ST.16.005.4899 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych