Jagiellonian University Repository

Application of the clustering technique to multiple nutritional factors related to inflammation and disease progression in patients with inflammatory bowel disease

pcg.skipToMenu

Application of the clustering technique to multiple nutritional factors related to inflammation and disease progression in patients with inflammatory bowel disease

Show full item record

dc.contributor.author Dąbek-Drobny, Agnieszka [SAP20019282] pl
dc.contributor.author Kaczmarczyk, Olga [USOS111366] pl
dc.contributor.author Piątek-Guziewicz, Agnieszka [SAP20010393] pl
dc.contributor.author Woźniakiewicz, Michał [SAP11019917] pl
dc.contributor.author Paśko, Paweł [SAP20008348] pl
dc.contributor.author Dobrowolska-Iwanek, Justyna [SAP20002670] pl
dc.contributor.author Woźniakiewicz, Aneta [SAP14000564] pl
dc.contributor.author Targosz, Aneta [SAP20007917] pl
dc.contributor.author Ptak-Belowska, Agata [SAP20002158] pl
dc.contributor.author Zagrodzki, Paweł [SAP20001130] pl
dc.contributor.author Zwolińska-Wcisło, Małgorzata [SAP20001665] pl
dc.date.accessioned 2022-09-29T06:03:28Z
dc.date.available 2022-09-29T06:03:28Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 2072-6643 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300475
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl *
dc.title Application of the clustering technique to multiple nutritional factors related to inflammation and disease progression in patients with inflammatory bowel disease pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2072-6643/14/19/3960 pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 19 pl
dc.identifier.doi 10.3390/nu14193960 pl
dc.identifier.eissn 2072-6643 pl
dc.title.journal Nutrients pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2022-09-27 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Bromatologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dietetyki Klinicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Gastroenterologii i Hepatologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Fizjologii pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 3960 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; 2022-09-22 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu : nauki medyczne
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu : nauki farmaceutyczne
dc.cm.id 109749 pl
dc.cm.idOmega UJCMf80e1c84a1a74a079daa2ad2e50e801e pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa