Jagiellonian University Repository

Українсько-польські синтаксичні контрасти на прикладі підрядних означальних речень з "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" і перекладі їх українською мовою

pcg.skipToMenu

Українсько-польські синтаксичні контрасти на прикладі підрядних означальних речень з "kiedy", "gdy", "gdzie", "dokąd", "skąd" і перекладі їх українською мовою

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa