Jagiellonian University Repository

Prospective associations between social connectedness and mental health : evidence from a longitudinal survey and health insurance claims data

pcg.skipToMenu

Prospective associations between social connectedness and mental health : evidence from a longitudinal survey and health insurance claims data

Show full item record

dc.contributor.author Węziak-Białowolska, Dorota [SAP14053809] pl
dc.contributor.author Bialowolski, Piotr pl
dc.contributor.author Lee, Matthew T. pl
dc.contributor.author Chen, Ying pl
dc.contributor.author VanderWeele, Tyler J. pl
dc.contributor.author McNeely, Eileen pl
dc.date.accessioned 2022-09-26T09:28:55Z
dc.date.available 2022-09-26T09:28:55Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 1661-8556 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300130
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prospective associations between social connectedness and mental health : evidence from a longitudinal survey and health insurance claims data pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.ssph-journal.org/articles/10.3389/ijph.2022.1604710/full pl
dc.subject.en anxiety pl
dc.subject.en loneliness pl
dc.subject.en mental health pl
dc.subject.en depression pl
dc.subject.en health insurance data pl
dc.subject.en social connectedness pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.publication 1,35 pl
dc.identifier.doi 10.3389/ijph.2022.1604710 pl
dc.identifier.eissn 1661-8564 pl
dc.title.journal International Journal of Public Health pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2022-09-26 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1604710 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki socjologiczne pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa