Jagiellonian University Repository

Szyickie małżeństwa czasowe w Iranie jako alternatywa dla "zachodniej rozwiązłości seksualnej"

pcg.skipToMenu

Szyickie małżeństwa czasowe w Iranie jako alternatywa dla "zachodniej rozwiązłości seksualnej"

Show full item record

dc.contributor.author Niechciał, Paulina [USOS6581] pl
dc.date.accessioned 2016-08-25T13:03:46Z
dc.date.available 2016-08-25T13:03:46Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1689-9202 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29859
dc.language pol pl
dc.title Szyickie małżeństwa czasowe w Iranie jako alternatywa dla "zachodniej rozwiązłości seksualnej" pl
dc.title.alternative Shi’a temporary marriages in Iran as an alternative for "western sexual immorality" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-112 pl
dc.description.additional Publikacja stanowi pokłosie konferencji: "Seks i religia" z dn. 30-31.05.2009. Bibliogr. str. 111-112 pl
dc.identifier.weblink http://www.exnihilo.religioznawstwo.uj.edu.pl/documents/11051909/13363521/ex%20nihilo%203%20niechcia%C5%82.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł jest poświęcony szyickiej instytucji małżeństw czasowych (sighe) we współczesnym Iranie. Analizie poddano aspekty prawne i obyczajowe zjawiska, a także praktykowanie tego rodzaju małżeństw. pl
dc.abstract.en The article is devoted to a Shi'a institution of temporary marriage (sighe) in contemporary Iran. Legal and moral aspects of the phenomenon, as well as the practice of such marriages have been analyzed. pl
dc.subject.pl Iran pl
dc.subject.pl islam w Iranie pl
dc.subject.pl małżeństwo czasowe pl
dc.subject.pl szyizm pl
dc.subject.en Iran pl
dc.subject.en Islam in Iran pl
dc.subject.en temporary marriage pl
dc.subject.en Shi'a Islam pl
dc.description.number 1 (3) pl
dc.title.journal Ex Nihilo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-08-25 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 18; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)