Jagiellonian University Repository

Diophantine problems related to cyclic cubic and quartic fields

pcg.skipToMenu

Diophantine problems related to cyclic cubic and quartic fields

Show full item record

dc.contributor.author Tengely, Szabolcs pl
dc.contributor.author Ulas, Maciej [SAP11019912] pl
dc.date.accessioned 2022-08-24T11:24:08Z
dc.date.available 2022-08-24T11:24:08Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 0022-314X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298426
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Diophantine problems related to cyclic cubic and quartic fields pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 656-684 pl
dc.description.volume 240 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.jnt.2022.01.003 pl
dc.identifier.eissn 1096-1658 pl
dc.title.journal Journal of Number Theory pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project UMO-2019/34/E/ST1/00094 pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa