Jagiellonian University Repository

Porównanie flory Beskidu Sądeckiego sprzed 90 lat z jej obrazem współczesnym

pcg.skipToMenu

Porównanie flory Beskidu Sądeckiego sprzed 90 lat z jej obrazem współczesnym

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa