Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Stawowy-Kawka Irena
Szlachta Bogdan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Stawowy-Kawka Irena
Szlachta Bogdan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Stawowy-Kawka Irena
Szlachta Bogdan