Jagiellonian University Repository

Porównanie dostępności przestrzennej w obszarach wiejskich Karpat Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej

Porównanie dostępności przestrzennej w obszarach ...

Show full item record

dc.contributor.author Guzik, Robert [SAP11116258] pl
dc.contributor.editor Rosik, Piotr pl
dc.contributor.editor Wiśniewski, Rafał pl
dc.date.accessioned 2016-08-16T08:48:53Z
dc.date.available 2016-08-16T08:48:53Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61590-31-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29548
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Porównanie dostępności przestrzennej w obszarach wiejskich Karpat Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej pl
dc.title.alternative Public transportation and spatial accessibility in rural areas of Polish, Czech and Slovakian Carpathian Mountains pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : PAN. IGiPZ pl
dc.pubinfo : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pl
dc.description.physical 103-110 pl
dc.subject.pl dostępność przestrzenna pl
dc.subject.pl obszary wiejskie pl
dc.subject.pl transport publiczny pl
dc.subject.pl deregulacja pl
dc.subject.pl Karpaty pl
dc.subject.pl Alpy pl
dc.subject.en accessibility pl
dc.subject.en rural areas pl
dc.subject.en spatial equity pl
dc.subject.en public transport pl
dc.subject.en transport deregulation pl
dc.description.publication 0,45 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Dostępność i mobilność w przestrzeni pl
dc.contributor.institution Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Dostępność i mobilność w przestrzeni; 2011-12-09; 2011-12-10; Warszawa; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska