Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Clinical expression of Menkes disease in females with normal karyotype

Clinical expression of Menkes disease in females ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 2.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 2.0