Jagiellonian University Repository

Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) : część I : niezwykle gorące miesiące letnie

pcg.skipToMenu

Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) : część I : niezwykle gorące miesiące letnie

Show full item record

dc.contributor.author Kossowska-Cezak, Urszula pl
dc.contributor.author Twardosz, Józef [SAP11015038] pl
dc.date.accessioned 2016-08-11T10:24:41Z
dc.date.available 2016-08-11T10:24:41Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-2135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29513
dc.language pol pl
dc.title Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) : część I : niezwykle gorące miesiące letnie pl
dc.title.alternative Exceptionally hot summer months and seasons in Central and Eastern Europe (1951-2010) : part I : exceptionally hot summer months pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 299-324 pl
dc.description.additional Józef Twardosz podpisany: Robert Twardosz pl
dc.identifier.weblink http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,12,3 pl
dc.abstract.pl W artykule określono częstość i zasięg niezwykle gorących miesięcy (NGM) i całych okresów letnich (VI-VIII - NGL) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dokonano ich charakterystyki termicznej. Podstawą opracowania są wartości średnie miesięczne temperatury powietrza z 59 stacji meteorologicznych z obszaru 45-60oN i 15-65oE z lat 1951-2010. Za NGM i NGL przyjęto te, w których średnia temperatura przekroczyła odpowiednią średnią wieloletnią przynajmniej o 2 odchylenia standardowe (t≥t_śr.+2σ). Część I opracowania dotyczy miesięcy (NGM). W latach 1951-2010 na wydzielonym obszarze wystąpiło 47 NGM, które obejmowały różne obszary tak pod względem położenia, jak i wielkości. Spośród 47 NGM 15 było tylko na 1-2 stacjach. Największy zasięg miały w 2010 r. w Rosji - w lipcu (36 stacji) i sierpniu (34), w sierpniu 2007 (25),sierpniu 1972 (19), czerwcu 1999 (19) i sierpniu 1992 (17 stacji) (tab. 2). NGM najrzadziej występowały w 10-leciu 1961-1970 (tylko 2); na pierwszą połowę 60-lecia przypadło ich 14. Częstość NGM zaczęła wzrastać po roku 1990. W latach 1991-2000 było ich 11, 2001-2010 - 15. Najgorętszymi miesiącami były lipiec i sierpień 2010, sierpień 2003 i sierpień 1972. W najgorętszych NGM średnia temperatura była zwykle wyższa od średniej wieloletniej (tzn. anomalia) o 3-5C, a nawet do 5-6C. W latach 1951-2010 na wydzielonym obszarze wystąpiło 47 NGM, które obejmowały różne obszary tak pod względem położenia, jak i wielkości. Spośród 47 NGM 15 było tylko na 1-2 stacjach. Największy zasięg miały w 2010 r. w Rosji – w lipcu (36 stacji) i sierpniu (34), w sierpniu 2007 (25),sierpniu 1972 (19), czerwcu 1999 (19) i sierpniu 1992 (17 stacji) (tab. 2). NGM najrzadziej występowały w 10-leciu 1961-1970 (tylko 2); na pierwszą połowę 60-lecia przypadło ich 14. Częstość NGM zaczęła wzrastać po roku 1990. W latach 1991-2000 było ich 11, 2001-2010 – 15. Najgorętszymi miesiącami były lipiec i sierpień 2010, sierpień 2003 i sierpień 1972. W najgorętszych NGM średnia temperatura była zwykle wyższa od średniej wieloletniej (tzn. anomalia) o {3-5^{\circ}C}, a nawet do {5-6^{\circ}C}. pl
dc.abstract.en The study determined the frequency, extent and thermal characteristics of exceptionally hot summer months (EHM) and summer seasons (EHS, June-August) in Central and Eastern Europe. Average monthly air temperature data was sourced from 59 weather stations located within an area defined by the coordinates 45-60oN and 15-65oE covering the years 1951-2010. EHM and EHS were defined as periods when the average temperature exceeded the long-term average by at least two standard deviations (t≥t_śr.+2σ). The study was divided into two parts, the first of which focuses on exceptionally hot months (EHM). During the period 1951-2010, the study area experienced 47 EHMs with a wide variety of geographical coverage and intensity. Fifteen EHMs were recorded at just 1-2 stations, but the record geographic coverage was far larger, including June (36 stations) and August 2010 (34), August 2007 (25), August 1972 (19), June 1999 (19) and August 1992 (17), all in Russia (Tab. 2). EHMs were the least frequent in the decade 1961-1970 (just 2 months) and the fi rst half of the 60-year study period only had 14. Their frequency began to increase after 1990: there were 11 during 1991-2000 and 15 during 2001-2010. The hottest months of the period included July and August 2010, August 2003 and August 1972. The average air temperature of the hottest EHMs was normally higher than the long-term average (i.e. an anomaly) by 3-5C to 5-6C. pl
dc.subject.pl temperatura powietrza pl
dc.subject.pl anomalia temperatury pl
dc.subject.pl miesiące gorące pl
dc.subject.pl dni upalne pl
dc.subject.pl dni bardzo upalne pl
dc.subject.pl noce tropikalne pl
dc.subject.pl Europa Środkowa i Wschodnia pl
dc.subject.en air temperature pl
dc.subject.en hot month pl
dc.subject.en hot day pl
dc.subject.en very hot day pl
dc.subject.en tropical night pl
dc.subject.en Central and Eastern Europe pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2544-1655 pl
dc.title.journal Przegląd Geofizyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)