Jagiellonian University Repository

Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

pcg.skipToMenu

Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Show full item record

dc.contributor.author Siwek, Janusz [SAP11116704] pl
dc.contributor.editor Marszelewski, Włodzimierz pl
dc.date.accessioned 2016-08-10T11:03:10Z
dc.date.available 2016-08-10T11:03:10Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62089-25-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29494
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Zawartość azotanów(V) w wodach źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej pl
dc.title.alternative Nitrate concentration in spring-water in Kraków-Częstochowa Upland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Komisja Hydrologiczna PTG pl
dc.pubinfo : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej pl
dc.description.physical 147-157 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 156-157 pl
dc.identifier.weblink http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/2012_Gospodarowanie%20wod%C4%85%20w%20warunkach%20zmieniaj%C4%85cego%20si%C4%99%20%C5%9Brodowiska.pdf pl
dc.abstract.pl Badaniami objęto 123 źródła na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej we wrześniu 2011 r. Stwierdzone stężenia NO_3_- w wodzie źródlanej wynoszą od 2,2 do 62,4 mg dm^-^3. Wyznaczone tło cząstkowe stężeń azotanów(V) w źródłach zasilanych z jurajskiego zbiornika wód podziemnych (GZWP 326) mieści się w granicach 10,0-35,7 mg dm^-^3. Porównanie uzyskanych wyników z wcześniejszymi badaniami wskazuje na trwałość zanieczyszczenia wód źródlanych. Rozwój infrastruktury do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nie wpłynął znacząco na stężenie azotanów(V) w skali całej wyżyny, jednakże w niektórych obszarach daje się zauważyć poprawę jakości wód związaną prawdopodobnie z ograniczeniem dostawy zanieczyszczeń w pobliżu źródeł po wprowadzeniu kanalizacji. pl
dc.abstract.en The study concerned the concentration of nitrates in water of 123 springs located in The Krakowsko-Częstochowska Upland. The samples of spring water were collected in September 2011. Nitrates concentrations ranged from 2,2 to 62,4 mg dm^-^3. The hydrochemical background for the nitrate content in spring water was 10,0-35,7 mg dm^-^3. The comparison of the result with the previous studies on this area indicate the persistence of nitrate pollution of spring water. The development of the infrastructure for collecting and treatment of sewage in rural areas did not clearly reflect in the improvement of spring water quality in the scale of the whole Upland. However, in the local scale some examples of the improvement of spring water quality can be found, which is probably the result of reducing of loads of nitrogen in the surroundings of the springs after the sewerage was built. pl
dc.subject.pl azotany pl
dc.subject.pl zanieczyszczenie pl
dc.subject.pl wody podziemne pl
dc.subject.pl źródło pl
dc.subject.pl jakość wód pl
dc.subject.en nitrates pl
dc.subject.en pollution pl
dc.subject.en groundwater pl
dc.subject.en spring pl
dc.subject.en water quality pl
dc.description.series Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego; t. 1 pl
dc.description.points 3 pl
dc.description.publication 0,64 pl
dc.title.container Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-06 pl
dc.participation Siwek, Janusz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)