Jagiellonian University Repository

Porównanie wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3

pcg.skipToMenu

Porównanie wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3

Show full item record

dc.contributor.author Matuszko, Dorota [SAP11011831] pl
dc.date.accessioned 2016-08-10T10:46:59Z
dc.date.available 2016-08-10T10:46:59Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-2135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29493
dc.language pol pl
dc.title Porównanie wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3 pl
dc.title.alternative Comparison of sunshine duration meadmeasured by a Campbell-Stokes heliograph and a CSD3 electronic sensor pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-10 pl
dc.identifier.weblink http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,12,1 pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach do pomiaru usłonecznienia coraz częściej używa się czujników elektronicznych w miejsce stosowanych od końca XIX wieku heliografów Campbella-Stokesa. według instrukcji WMO (1983) wyniki pomiarów z nowych przyrządów należy weryfikować w dłuższym okresie (co najmniej przez jeden rok). Celem niniejszego opracowania jest porównanie dobowych wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3 oraz próba wyjaśnienia różnic we wskazaniach obu przyrządów. W pracy wykorzystano dane heliograficzne oraz wyniki obserwacji zachmurzenia z lat 2007-2011 pochodzące ze stacji IGiGP UJ. W wyniku przeprowadzonego porównania stwierdzono podobne tendencje w przebiegu usłonecznienia, lecz zwykle czujnik elektroniczny pokazuje większe usłonecznienie niż heliograf. Ponad dwukrotnie niższy próg czułości CSD3 niż heliografu powoduje szybszą reakcję czujnika na dopływ promieniowania słonecznego, szczególnie kilkadziesiąt minut po wschodzie i przed zachodem Słońca oraz przy chwilowym odsłonięciu tarczy słonecznej przez chmury. Zdarzają się jednak dni, w których CSD3 rejestruje mniejsze usłonecznienie niż tradycyjny heliograf. Sytuacje takie są możliwe wtedy, gdy występują chmury \mathit{Cumulus}, które bardzo szybko przechodzą przez tarczę słoneczną. CSD3 nie wskazuje usłonecznienia przy grubych chmurach \mathit{Altostratus} i \mathit{Cirrostratus} z powodu małego promieniowania bezpośredniego, natomiast heliograf rejestruje usłonecznienie. pl
dc.abstract.en In recent years electronic sensors have often replaced Campbell-Stokes heliographs in the measurement of sunshine duration. The WMO (1983) recommends that measurements produced by new instruments should be verified over a longer period at least a year. The purpose of this paper is to compare daily sunshine duration data measure during a Camp-bell-Stokes heliograph and a CSD3 electronic sensor as well as to attempt to explain discrepancies between the two data sets. The paper is based on heliographic data and cloudiness observations for 2007-2011. All the data come from the Research Station of the Department of Climatology at the Jagiellonian Institute of Geography and Spatial Management. Both instruments tend to produce similar sunshine duration data, however, the electronic sensor tends to show more sunshine duration than the heliograph. The difference may amount to several hours a day, especially on days with maximum solar radiation. The CSD3 sensor is twice as sensitive as the heliograph and quickly reacts to solar radiation. This is especially true for the first hour following sunrise, the last hour before sunset and when the Sun’s disk becomes visible for short periods of time due to changes in cloudiness. However, there are days when the CSD3 registers less sunshine duration (up to an hour) than the heliograph. This happens with \mathit{Cumulus} clouds in the sky, which tend to pass the Sun’s disk very quickly. The CSD3 sensor does not register sunshine in the presence of thick \mathit{Altostratus} and \mathit{Cirrostratus} clouds due to the relative lack of direct radiation. The heliograph, on the other hand, registers this low level of sunshine. pl
dc.abstract.en 2544-1655 pl
dc.subject.pl usłonecznienie pl
dc.subject.pl heliograf Campbella-Stokesa pl
dc.subject.pl czujnik elektroniczny CSD3 pl
dc.subject.en sunshine duration pl
dc.subject.en Campbell-Stokes heliograph pl
dc.subject.en CSD3 electronic sensor pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2544-1655 pl
dc.title.journal Przegląd Geofizyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)