Jagiellonian University Repository

Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) : część II : niezwykle gorące sezony letnie

pcg.skipToMenu

Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) : część II : niezwykle gorące sezony letnie

Show full item record

dc.contributor.author Kossowska-Cezak, Urszula pl
dc.contributor.author Twardosz, Józef [SAP11015038] pl
dc.date.accessioned 2016-08-10T06:47:37Z
dc.date.available 2016-08-10T06:47:37Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-2135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29467
dc.language pol pl
dc.title Niezwykle gorące miesiące i sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) : część II : niezwykle gorące sezony letnie pl
dc.title.alternative Exceptionally hot summer months and seasons in Central and Eastern Europe (1951-2010) : part II : exceptionally hot summer seasons pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 325-342 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 339-341. Józef Twardosz podpisany: Robert Twardosz pl
dc.identifier.weblink http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,12,3 pl
dc.abstract.pl W artykule określono częstość i zasięg niezwykle gorących okresów letnich (VI-VIII - NGL) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dokonano ich charakterystyki termicznej. Podstawą opracowania są wartości średnie miesięczne temperatury powietrza z 59 stacji meteorologicznych z obszaru {45-60^{\circ}N} i {15-65^{\circ}E} z lat 1951-2010. Za NGL przyjęto te, w których średnia temperatura przekroczyła odpowiednią średnią wieloletnią przynajmniej o 2 odchylenia standardowe (t\geqt_ś_r_.+2σ). W latach 1951-2010 stwierdzono na wydzielonym obszarze 15 NGL, które występowały na obszarach różnej wielkości i o różnej lokalizacji. Spośród 15 NGL 3 były tylko na pojedynczych stacjach. Największy zasięg NGL miało w 2010 r. (39 stacji, Rosja) i 1972 r. (16 stacji, Rosja) (tab. 1). NGL najrzadziej występowały w pierwszej połowie 60-lecia (tylko 4, w tym w latach 1961-1970 nie było żadnego NGL). Częstość NGL zaczęła wzrastać po roku 1990 - w kolejnych 10-leciach było ich po 5, przy czym te z XXI wieku miały większy zasięg terytorialny. Rekordowym, tak ze względu na zasięg, jak i wyjątkowo wysoką temperaturą powietrza oraz czas jej utrzymywania się, było NGL w 2010 r. w Rosji. W najgorętszych NGL średnia temperatura była zwykle wyższa od średniej wieloletniej (tzn. anomalia) o {2-4^{\circ}C}, a wyjątkowo do {6^{\circ}C}. pl
dc.abstract.en The study determined the frequency, extent and thermal characteristic of exceptionally hot summer months (EHM) and summer seasons (EHS, June-August) in Central and Eastern Europe. Average monthly air temperature data was sourced from 59 weather stations located within an area defined by the coordinates {45-60^{\circ}N} and {15-65^{\circ}E} covering 1951-2010. EHM and EHS were defined as periods when the average temperature exceeded the long-term average by at least two standard deviations (t\geqt_ś_r_.+2σ). The second part of the study focuses on exceptionally hot summers (EHS). During the period 1951-2010, the study area experienced 15 EHSs with a wide variety of geographical coverage and intensity. Three EHSs were recorded on just one station each, but the record geographic coverage was far greater, including the summers of 2010 (39 stations) and 1972 (16), both in Russia (Tab. 1). EHSs were the least frequent during the fi rst half of the period 1961-1970 (just 4, including none between 1961 and 1970). Their frequency began to increase after 1990 and the last two decades experienced fi ve EHSs each, but the summers in the last decade of the period covered a greater territory. The EHS of 2010 in Russia was the record event in terms of its coverage, temperatures and the duration. The average air temperature of the hottest EHSs was typically higher than the long-term average (i.e. an anomaly) by {2-4^{\circ}C} and in some cases by up to {6^{\circ}C}. pl
dc.subject.pl temperatura powietrza pl
dc.subject.pl anomalia temperatury pl
dc.subject.pl gorące lata pl
dc.subject.pl dni upalne pl
dc.subject.pl dni bardzo upalne pl
dc.subject.pl noce tropikalne pl
dc.subject.pl Europa Środkowa i Wschodnia pl
dc.subject.en air temperature pl
dc.subject.en hot month pl
dc.subject.en hot day pl
dc.subject.en very hot day pl
dc.subject.en tropical night pl
dc.subject.en Central and Eastern Europe pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2544-1655 pl
dc.title.journal Przegląd Geofizyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)