Jagiellonian University Repository

Reinforced self-affirmation as a method of reducing the misinformation effect : towards ecological validity

pcg.skipToMenu

Reinforced self-affirmation as a method of reducing the misinformation effect : towards ecological validity

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa