Jagiellonian University Repository

Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy

Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy

Show full item record

dc.contributor.author Trzepacz, Piotr [SAP11019902] pl
dc.contributor.author Boruta, Tomáš pl
dc.contributor.author Marada, Miroslav pl
dc.contributor.author Quodomine, Rich pl
dc.date.accessioned 2016-08-05T13:37:21Z
dc.date.available 2016-08-05T13:37:21Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/29390
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy pl
dc.title.alternative The century-long experience of airports in Europe pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-53 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52-53 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Tom-2012/Numer-131/art/228/ pl
dc.abstract.pl Omówiono wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania infrastruktury punktowej transportu lotniczego w Europie w ciągu ostatniego stulecia. Podsumowano dotychczasowe trendy w zakresie położenia tych obiektów w stosunku do tkanki obsługiwanego miasta. Analizując wiek lokalizacji aktualnie funkcjonujących portów lotniczych w powiązaniu z ich odległością względem centrum miast oraz cechami otoczenia (charakterem zabudowy), wskazano trzy główne wzorce lokalizacyjne dla tego rodzaju infrastruktury. Zwrócono uwagę także na specjalne uwarunkowania lokalizacji lotnisk zakładanych podczas wojny. Szczegółowej analizie poddano lokalizację aktualnie działających międzynarodowych portów lotniczych, ich hierarchię, a także cechy obszarów ciążenia wraz z uwarunkowaniami. Ustalono, że miejsce w hierarchii portów lotniczych nie jest jednoznacznie zależne ani od wielkości, ani od zaludnienia obszaru ciążenia. pl
dc.abstract.en Air transportation infrastructure has been present in Europe for over 100 years. In that period of time, the location pattern of airports has changed. Initially, airports were established at central locations in urbanized areas. Later on, airports were being established closer to the city limits. With the growth of new suburbs, such locations became no less burdensome. Today, the building of new airports takes place at substantial distances from urbanized areas. This by no means implies that new airports are somehow disconnected from other types of services or residential areas. Airports are built in line with the concept proposed by J. D. Kasarda, whereby they serve as specialized units, with their unique morphological and functional aspects. In Europe, partly due to the limited availability of land, new airports usually replace old airports. The overall picture of the European continent’s array of airports shows that they are concentrated in its western part. On the other hand, most new airports are found in Eastern and Southeastern Europe - which can be attributed to the region’s effort to overcome its deficit of infrastructure. pl
dc.subject.pl porty lotnicze pl
dc.subject.pl wzorce lokalizacyjne pl
dc.subject.pl porty drugorzędne pl
dc.subject.pl aerotropolis pl
dc.subject.en airports pl
dc.subject.en location patterns pl
dc.subject.en secondary airports pl
dc.subject.en aerotropolis pl
dc.description.number 131 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20833113PG.12.026.0951 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-03 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych