Jagiellonian University Repository

"W tym domu panuje strach" : kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmu

"W tym domu panuje strach" : kultura przemocy i ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0