Jagiellonian University Repository

Zasady i mierniki rozwoju zrównoważonego

Zasady i mierniki rozwoju zrównoważonego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska