Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Demographic development and changes of land-use in the Beskid Niski Mountains, Poland, between 1869 and 2009

Demographic development and changes of land-use in ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska