Jagiellonian University Repository

Badanie funkcjonalności katalogu on-line BJ przez ustalenie wskaźnika satysfakcji użytkowników

pcg.skipToMenu

Badanie funkcjonalności katalogu on-line BJ przez ustalenie wskaźnika satysfakcji użytkowników

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska