Jagiellonian University Repository

Physics competition to inspire learning and improve soft skills : a case of the Chain Experiment

pcg.skipToMenu

Physics competition to inspire learning and improve soft skills : a case of the Chain Experiment

Show full item record

dc.contributor.author Dziob, Daniel [SAP20018632] pl
dc.contributor.author Górska, Urszula [SAP14003506] pl
dc.contributor.author Kołodziej, Tomasz [SAP14035047] pl
dc.contributor.author Čepič, Mojca pl
dc.date.accessioned 2022-05-09T16:15:42Z
dc.date.available 2022-05-09T16:15:42Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.issn 0957-7572 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/291836
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Physics competition to inspire learning and improve soft skills : a case of the Chain Experiment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 413-446 pl
dc.identifier.weblink https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-020-09620-y pl
dc.subject.en physics competition pl
dc.subject.en informal learning pl
dc.subject.en soft skills pl
dc.subject.en scientifc practice pl
dc.subject.en physics education pl
dc.description.volume 32 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s10798-020-09620-y pl
dc.identifier.eissn 1573-1804 pl
dc.title.journal International Journal of Technology and Design Education pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2022-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Biofizyki Farmaceutycznej pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; 2020-09-02 pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki fizyczne
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki biologiczne
dc.cm.id 101022 pl
dc.cm.idOmega UJCMf6d98bb74ec3434fb4a653a5a6b5adda pl
.pointsMNiSW [2022 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa