Jagiellonian University Repository

Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu

Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska