Jagiellonian University Repository

Media ćwiczą rozum : vademecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy

pcg.skipToMenu

Media ćwiczą rozum : vademecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy

Show full item record

dc.contributor.author Dąbała, Jacek [SAP13037151] pl
dc.date.accessioned 2022-04-08T09:06:52Z
dc.date.available 2022-04-08T09:06:52Z
dc.date.issued 2022 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66492-17-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/290757
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Media ćwiczą rozum : vademecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy pl
dc.title.alternative The media drill the mind : a handbook of common sense for citizens, politicians, and journalists pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.pubinfo Nowy Targ : Wydawnictwo ToC pl
dc.description.physical 188 pl
dc.identifier.weblink http://www.media.uj.edu.pl/publikacje pl
dc.abstract.pl W siedemnastu esejach autor diagnozuje najważniejsze zjawiska współczesnego świata: klimat, media, politykę, sztukę i filozofię. W ramach skrajnie trudnego podejścia aksjologicznego każda diagnoza koncentruje się na kategorii w nauce niezwykle rzadko eksponowanej: rozsądku. Przedmiotem praktycznej konfrontacji czytelnika z myśleniem rozsądnym i myśleniem w ogóle są takie problemy, jak: głupota, demokracja, dziennikarstwo, propaganda, alfabet wyborcy, deformacje liberalizmu i konserwatyzmu, sztuka ekstremalnego pisania i szczęście. Wyjątkowe jest w tej książce podejście do komunikowania – w możliwie najprostszym eseistycznym stylu autor przybliża najbardziej skomplikowane problemy rozumowania także naukowego. Książka ta, jak znajdujemy w tytule, może być vadmecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy, uczyć całkowicie nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Pragmatyzm każdej diagnozy, osadzenie w realiach i możliwość praktycznego wykorzystywania wniosków, wzmacnia także jej profetyczny charakter - zdolność przewidywania możliwego rozwoju przyszłości człowieka i świata. pl
dc.abstract.en In seventeen essays, the author analyses the most important phenomena of the modern world: climate, media, politics, art, and philosophy. Within the framework of an extremely difficult axiological approach, each diagnostic analysis focuses on a category hardly ever tackled by science, i.e. common sense. Equipped with reason and critical thinking, the reader is taken on a trip calling at stupidity, democracy, journalism, propaganda, the voter's alphabet, deformations of liberalism and conservatism, art of extreme writing, and happiness. What clearly distinguishes this book from others is the author’s approach to communication and the style in which he does so. He cleverly unveils the most complex problems of scientific reasoning and cuts to the chase. As the title suggests, the book can be treated as a handbook of common sense for citizens, politicians and journalists offering a completely new way of looking at reality. The pragmatism of each diagnosis completed with practical conclusions also strengthens its prophetic character showing the author’s ability to predict possible future developments of humanity and of the world. pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl rozum pl
dc.subject.pl rozsądek pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.pl dziennikarstwo pl
dc.subject.en mind pl
dc.subject.en common sense pl
dc.subject.en politics pl
dc.description.publication 12,6 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-961190-5-6 pl
dc.date.accession 2022-04-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa